Prace na programem Kongresu Controllerów 2021 są w toku.
Na bieżąco będziemy publikować informacje o poszczególnych wystąpieniach. 


Ramy czasowe wydarzenia prezentują się następująco:  

WELCOME! - 1 grudnia 2021 (środa)

W przeddzień Kongresu, wieczorem, zapraszamy na spotkanie powitalne! To świetna okazja, by poznać pozostałych uczestników i prelegentów. 

DZIEŃ I – 2 grudnia 2021 (czwartek)

10:00 – 17:00


PRELEKCJE

Wystąpią m.in.:

 • What makes reports objectively good?
 • Key findings of eight years of eye-tracking research
 • Standardization: benefits and limitations
 • Interactive reporting design for big data


Mity i prawda o doskonałości w raportowaniu i projektowaniu pulpitów nawigacyjnych


 • Co sprawia, że raporty są obiektywnie dobre?
 • Kluczowe wnioski z ośmiu lat badań eye-trackingowych
 • Standaryzacja: korzyści i ograniczenia
 • Interaktywny projekt raportowania dla dużych zbiorów danych

Nasz gość honorowy powie Ci dlaczego właśnie to powinno interesować Controllera przyszłości.

Keynote Speaker: Prof. Dr. Heimo Losbichler

Chairman of the IGC, ICV Chairman of the Board,

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

Transformacja biznesowa to proces, który odbywa się obecnie praktycznie w każdej organizacji – w mniejszym lub większym stopniu. Jej skuteczność zależy od postawy i zaangażowania top managerów, w tym CFO. Dlatego jednym z największych wyzwań współczesnego CFO jest zarządzanie transformacją - nie tylko umiejętnie optymalizując jej koszty, ale także kreując wizję tego, co czeka organizację po jej przeprowadzeniu. CFO powinien efektywnie wspierać organizację w dostosowywaniu planów strategicznych do nowych realiów oraz pomagać pracownikom zrozumieć, jak aktualne działania łączą się ze sobą lub wynikają z dotychczasowego kierunku i realizowanej strategii. Tak, aby zachować pozytywną energię w zespołach i podsycić ich chęć do realizacji zmiany. Bycie liderem to zdecydowanie więcej niż managerem…

Urszula Wysocka

Opiekun merytoryczny/ekspertka Klubu CFO
 • W jaki sposób zmienia się przywództwo i co wywiera największy wpływ na tę ewolucję? 
 • Czy maszyna zastąpi doskonałego lidera i krnąbrnych pracowników? Kluczowe koncepty leadershipu – co warto z nich wziąć dla siebie w kontekście przyszłych wyzwań
 • Jaka jest rola lidera w świecie dynamicznych zmian oraz future skills, które warto doskonalić

Iwona Skiba

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu, GRUPA ODITK

Jacek Dziuba

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Bakoma

16:00 - 17:00

SESJE DYSKUSYJNE 

Sesje dyskusyjne to spotkania w kameralnych grupach, podczas których uczestnicy rozmawiają o aktualnych wyzwaniach i kierunkach rozwoju controllingu. Ich celem jest wymiana opinii i doświadczeń. O przebieg dyskusji zadba moderator. Równocześnie odbędą się trzy sesje (dotyczące trzech różnych tematów). 

17:30 - 20:00

COCTAIL PARTY

Po części merytorycznej, czas na integrację. Spotkamy się w klimatycznym Browarze PG 4. Lokal położony jest w ścisłym centrum Gdańska, ok. 500 metrów od hotelu Scandic. 

DZIEŃ II – 3 grudnia 2021 (piątek)

9:00 - 11:00


WARSZATY

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość udziału w jednym z trzech warsztatów (odbędą się równocześnie).

11:00 - 16:00

PRELEKCJE

Kolejne wystąpienia, m.in.:

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

16:00

Zakończenie Kongresu

Partnerzy

Patronat medialny