Prace na programem Kongresu Controllerów są w toku.
Na bieżąco będziemy publikować informacje o poszczególnych wystąpieniach. 


Ramy czasowe wydarzenia:


WELCOME! - (25.05.2022, środa)

W przeddzień Kongresu, wieczorem, zapraszamy na spotkanie powitalne! To świetna okazja na networking. Tu spotkasz pozostałych uczestników i prelegentów
- w miłej, luźnej, wieczornej atmosferze nawiążesz pierwsze wartościowe kontakty.

DZIEŃ I – (26.05.2022, czwartek)

10:00 – 14:00


SESJA STRATEGICZNA

Wystąpią m.in.:

 • What makes reports objectively good?
 • Key findings of eight years of eye-tracking research
 • Standardization: benefits and limitations
 • Interactive reporting design for big data


Mity i prawda o doskonałości w raportowaniu i projektowaniu pulpitów nawigacyjnych


 • Co sprawia, że raporty są obiektywnie dobre?
 • Kluczowe wnioski z ośmiu lat badań eye-trackingowych.
 • Standaryzacja: korzyści i ograniczenia.
 • Interaktywny projekt raportowania dla dużych zbiorów danych.

Nasz gość honorowy powie Ci dlaczego właśnie to powinno interesować Controllera przyszłości.

WYSTĄPIENIE BĘDZIE TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE.

Keynote Speaker: Prof. Dr. Heimo Losbichler

Chairman of the IGC, ICV Chairman of the Board,

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

Transformacja biznesowa to proces, który odbywa się obecnie praktycznie w każdej organizacji – w mniejszym lub większym stopniu. Jej skuteczność zależy od postawy i zaangażowania top managerów, w tym CFO. Dlatego jednym z największych wyzwań współczesnego CFO jest zarządzanie transformacją - nie tylko umiejętnie optymalizując jej koszty, ale także kreując wizję tego, co czeka organizację po jej przeprowadzeniu. CFO powinien efektywnie wspierać organizację w dostosowywaniu planów strategicznych do nowych realiów oraz pomagać pracownikom zrozumieć, jak aktualne działania łączą się ze sobą lub wynikają z dotychczasowego kierunku i realizowanej strategii. Tak, aby zachować pozytywną energię w zespołach i podsycić ich chęć do realizacji zmiany. Bycie liderem to zdecydowanie więcej niż managerem…

Urszula Wysocka

Opiekun merytoryczny/ekspertka Klubu CFO
 • W jaki sposób zmienia się przywództwo i co wywiera największy wpływ na tę ewolucję? 
 • Czy maszyna zastąpi (nie)doskonałego lidera i pracowników? Kluczowe koncepty leadershipu – co warto z nich wziąć dla siebie w kontekście przyszłych wyzwań.
 • Jaka jest rola lidera Controllera - Lidera i Partnera biznesowego w świecie dynamicznych zmian?
 •  Future (?) skills, które warto doskonalić.

Iwona Skiba

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu, GRUPA ODITK

1. Rethinking co?
2. Stare pytania - nowe odpowiedzi - O co chodzi w gospodarce? Czego nie widzi rynek i ty jako strażnik danych?
3. Czy wzrost jest passe? Degrowth?
4. Czy ekonomia objaśnia świat? Orto- versus heterodoksja?                                                        

5. Doświadczenia postcovidowe: Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś przewidzieć?
6. Polityki ekonomiczne - co się dzieje?

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Wielokrotnie nagradzany za sukcesy w łączeniu nauki i biznesu

Jacek Dziuba

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Bakoma

1. Wymiary kompetencji przyszłości: analityczne, informatyczne, społeczne.

2. Gdzie położyć nacisk by uzyskać efekt dźwigni w uzyskaniu odpowiednich kompetencji.

Jakub Bejnarowicz

Regional Director CIMA


ŚCIEŻKA ACzy MOON-SHOT koniecznie mnie dotyczy?


Jaki realny wpływ mają mega trendy na codzienną pracę controllera i finansisty ?

 

15:00 - 17:15
Sala GOLD i on-line


W drugiej części dnia odbędą się DWIE równoległe ścieżki tematyczne. Będziesz mógł/mogła swobodnie wybrać wystąpienie,
w którym chcesz uczestniczyć. Wybierzesz to w dowolnej ścieżce, które lepiej odpowie na twoje merytoryczne oczekiwania.ŚCIEŻKA A:

Czy MOON-SHOT koniecznie mnie dotyczy? Jaki realny wpływ mają mega trendy na codzienną pracę controllera i finansisty?W ramach ŚCIEŻKI A porozmawiamy o wpływie megatrendów na strategiczną transformację roli finansisty i controllera w polskim biznesie.


Zobaczymy m.in wystąpienia:


ECO TERRORYZM? - wymierne oblicze ECO. Nowa rola i obowiązki Controllera w służbie ECO.

Konrad Klepackiekspert i doradca biznesu  

                                                    

INTELIGENTNE RAPORTOWANIE W PRACY CFO I CONTROLLERÓW - doświadczenia praktyczne.

Jacek Dziuba - CFO BAKOMA Sp. zo.o.
ŚCIEŻKA BCzy narzędzia Controllinu 5.0 są sprzymierzeńcem,
czy śmiertelnym zagrożeniem dla zasadności pracy finansisty i controllera?

 


15:00 - 17:15

Sala AMBER i on-line

ŚCIEŻKA B:

Czy narzędzia Controllinu 5.0 są sprzymierzeńcem, czy śmiertelnym zagrożeniem dla zasadności pracy finansisty  i controllera?


W ramach tej ścieżki porozmawiamy i przedstawimy narzędzia wsparcia pracy służb finansowo-controllingowych. Zastanowimy się również nad zagrożeniem, jakie dla pracy ludzi stanowią maszyny uzbrojone w nowoczesne algorytmy.


Zobaczymy m.in wystąpienia:


Inteligentne raportowanie w pracy CFO i Controllerów. Doświadczenia praktyczne

Marian SzaryChairman of the Board - CONSORG S.A., Advisor and practitioner in designing IT solutions supporting business management


Jak wykorzytać rozwiązania technologii informatycznych w pracy CFO i Controllerów by oszczędzić cenny czasu?  Intelligentne raportowanie to rozwiązanie idealnie wpisujące się w potrzebę zarządów i controllerów, często przeciążonych nadmiarem informacji i zadań związanych z jej zbieraniem i przetwarzaniem. Zastosowanie systemów regułowych oraz sztucznej inteligencji pozwala na wykrywanie zjawisk, które wymagają cennej uwagi zarządzających. Na praktycznych przykładach wdrożeń pokażemy, jak systemy wykorzystujące inteligentne raportowanie wychwytują niepożądane odchylenia marż oraz w innym wskaźników będących podstawą biznsowych decyzji. Pokażemy również, w jaki sposób zastosowanie inteligentnego systemu wpływa na poprawę jakości danych, które trafiają do controllerów i CFO, a tym samym wpływają na poprawę odbioru jakości ich pracy.


Jak ułatwić sobie pracę z danymi – czyli jak wizualna analityka może ułatwić komunikację między controllerem a managerem? Big Data w rękach finansisty i controllera

Witold Kilijański - Prezes Zarządu NewDataLabs sp. o.o.


1. One page reporting vs. możliwości współczesnej technologii – czyli jak nie komplikować wtórnie tego co miało być proste?
2. Zastosowanie AI i ML w pracy controllera na przykładzie narzędzi do monitoringu inwestycji
3. Czerwone i czarne – czyli jak używać koloru w analizie danych?
4. Kilka nieoczywistych pomysłów na wizualizację danych.
5. Czego nie robić – czyli krótki przegląd dobrych i złych praktyk.


17:20 - 18:00

SESJA PLENARNA

SESJA PLENARNA - EKSPERCKA DYSKUSJA MODEROWANA


18:30 - 21:00

COCTAIL PARTY
- czyli networking po godzinach

Po części merytorycznej, po krótkiej chwili na odświeżenie, przyjdzie czas na integrację.


Tu też znajdziemy czas na żywe dyskusje w kameralnych grupach, podczas których wymienimy się wspólnie swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnych wyzwań i kierunków rozwoju controllingu. Ich celem jest wymiana opinii i doświadczeń, jak i zacieśnienie wartościowych kontaktów biznesowych.


Spotkamy się w klimatycznym Browarze PG 4. Lokal położony jest w ścisłym centrum Gdańska, ok. 500 metrów od hotelu Scandic. 

DZIEŃ II – (27.05.2022, piątek)

9:00 - 14:00


WARSZATY

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość udziału w jednym z trzech warsztatów (odbędą się równocześnie).

Jeden warsztat dostępny będzie dla uczestników on-line, dwa odbędą się w salach hotelu Scancic Gdańsk.


To olbrzymia dawka praktyki, którą tak lubicie.


WARSZTAT 1 (Gdańsk): Data for the people – czyli jak zbudować dobry dashboard dla managera?


1. Dobre praktyki budowania źródeł danych do analiz
2. Dobre praktyki analizy dużych zbiorów danych
3. Dobre praktyki projektowania kokpitów managerskich
4. Dobre praktyki pracy z kolorem w analizach (nie tylko) finansowych
5. 8 dobrych i złych przykładów zastosowania narzędzi Business Intelligence
6. „Hands on Labs” – zajęcia praktyczne


WARSZTAT 2 (on-line): Odzyskać kontrolę nad stresem - czyli jak opanować stres w obliczu rozbieżności budżetowych?

1. Czym jest stres i kiedy przejmuje nad tobą kontrolę?

2. Techniki walki ze stresem - proste recepty na odzyskanie wpływu.

3. Długotrwały sukces: "mam pełną kontrolę!" - jak go osiągnąć ten stan?


WARSZTAT 3 (Gdańsk): Skuteczna komunikacja z interesariuszami - Jak mówić by cię słuchano? Jak pytać by uzyskiwać prawdziwe odpowiedzi?

15:00 - 16:00

PRELEKCJE

Kolejne wystąpienia, m.in.:

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

szczegóły już niebawem

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

16:00

Zakończenie Kongresu

Partnerzy

Patronat medialny