Keynote Speaker

 

Heimo Losbichler

PRELEGENCI

 

dr Stefan Olech

Opiekun merytoryczny Kongresu Controllerów,
GRUPA ODITK

 

Prof. Piotr Dominiak

Prof. Ekonomii - wielokrotnie nagradzany ekspert
w zakresie ekonomii sektora
małych i  średnich przedsiębiorstw,
skuteczny propagator współpracy nauki i biznesu

Wojciech Wieroński

Członek Rady CIMA (Global COMA Council Member)

FCMA, CGMA, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów
w Media Markt Saturn Polska

Krzysztof Lonca

Dyrektor Finansowy (CFO) Gedeon Richter Polska

Konrad Marchlewski

CFO Grupa Krotowski

Iwona Skiba

Wiceprezes Zarządu

Witold Kilijański

Chief Executive Officer (CEO) in NewDataLabs

Marian Szary

Chairman of the Board - CONSORG S.A., Advisor and practitioner in designing IT solutions supporting business management 

Jacek Dziuba
CFO, Dyrektor ekonomiczno-finansowy, Członek Zarządu, Doradca podatkowy, Redaktor w Rzeczpospolitej (dodatek Rachunkowość)
Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji
w Ayming Polska

Piotr Janczyk
                    Prezes i założyciel Bilander Group


Jerzy Kuncicki

Prezes Zarządu Kler S.A.

Michał Hałas
                           Trener i Ekspert Innowacji


Marek Rulak

Business Development Manager w Cogit

Konrad Klepacki

Climate change focused projectec manager and activist, ECO Expert

Prof. Dariusz Filar

Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej BEST SA

Dorota Kabat
                           Trener, Ekspert, Doradca

 

 
Piotr Włodarczyk

Trener, Ekspert, Coach ICC

RADA PROGRAMOWA

 

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu 

Dariusz Czarnecki

Z-ca dyrektora merytorycznego


Przemysław Lisek

Moderator Kongresu Controllerów