PRELEGENCI

 

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji i Raportowania

Jakub Bejnarowicz

Associate Director, Europe

Jacek Kotarbiński

Ekspert marketingu,
rozwoju innowacji

i zarządzania sprzedażą

 

Robert Mrowiński

Dyrektor Działu Analiz i Controllingu

Dawid Marciniak

Manager Działu Controllingu

Konrad Marchlewski

Wiceprezes zarządu ds. finansowych

Dorota Kabat

Trener, Coach 

Witold Kilijański

Prezes Zarządu

 

Michał Zygmanowski

Dyrektor Marketingu

 

 

Adam Kucharski

Ekspert IT w obszarze systemów
do konsolidacji finansowej

Natalia Kucharska

Ekspert i doradca w zastosowaniu
systemów IT do konsolidacji finansowej

 

Anna Bajus

Główny Specjalista
Wydziału Budżetowania

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji

Piotr Radko

Dyrektor Obszaru Kosztów Pracy

 

Izabela Diana Jaszczołt

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Piotr Janczyk

Prezes i założyciel

Wojciech Tustanowski

Dyrektor Finansowy

Wojciech Naruć

CFO

Matam Commodity AG

 

PROWADZĄCY WARSZTATY

 

Paweł Ziemiański


Trener

Dorota Kabat

Trener, Coach 

Stanisław GanczarskiPiotr Witek


RADA PROGRAMOWA

 

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu 

Dariusz Czarnecki

Z-ca dyrektora merytorycznego,
moderator dyskusji
 


Przemysław Lisek

Moderator dyskusji

Michał Hałas

Moderator dyskusji